Hvor vigtig er jeres kunders meninger?

Vi kan fortælle jer mere om hvordan jeres kunder oplever jer, viden i kan bruge til at forbedre og markedsføre jer med

 

Lyt til jeres kunder, deres meninger er guld værd!

Vi kan hos Nordic Media udarbejde tilfredshedsmålinger på alle de kontaktflader I har med jeres kunder. Vi kan også lave målinger baseret på telefonisk henvendelse. Vores services kan bruges af både virksomhederne men også det offentlige. Resultaterne er vigtige for jeres fremtidige beslutninger af flere årsager.

Når kunden taler, får i feedback på jeres virksomhed og effekten af de tiltag i laver

Virksomhederne og kommunerne træffer løbende mange beslutninger om nye services, tilbuds, produkter, medarbejdere og mange andre aspekter. Nogle er sværere end andre, men fælles for dem alle er, at udnytte ressourcerne bedst samtidigt med at levere en værdi, som tilfredsstiller forbrugeren eller borgerne. Loyaliteten, tilfredsheden samt værdiskabelsen kan måles og justeres gennem tilfredshedsundersøgelser, så der minimeres på ressourcer der ikke skaber værdi og øges på vigtige områder som mangler yderligere opmærksomhed.

 

Hos Nordic Media kan vi hjælpe med at undersøge tilfredsheden gennem web, interviews, telefon, fysisk eller gennem trykte spørgeskemaer.

 

Skal vi også undersøge hvad jeres kunder mener?

Kontakt os her